Conform stellen elektrische keuring

Is uw woning elektrisch afgekeurd? Ik kan ervoor zorgen dat uw elektrische keuring terug conform wordt. Hierbij teken ik onder andere de schema’s digitaal uit of kan ik bijvoorbeeld problemen met de aardingsweerstand oplossen. Voor alle elektrische afkeuringen kan u bij mij terecht.